VIDEOBOSS'S EYE-VIEWเจ้านายห่วยๆ | Boss’s Eye-View EP.7

เจ้านายห่วยๆ | Boss’s Eye-View EP.7


คุยเรื่องเจ้านายและหัวหน้างานที่ทำตัวเป็นปัญหา พร้อมพูดถึงวิธีการแก้ปัญหาว่าลูกน้องควรจะรับมือยังไง

ผู้ดำเนินรายการ: ปิ๊ก ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์

#Boss’sEyeViewPodcast
#MissionToTheMoonPodcast

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต