เคล็ดลับสร้างนิสัย ตอนที่ 1 | 5 Minutes Podcast EP.686

32

การสร้างนิสัยที่ดี ขั้นแรกเราจะต้องมีการวางแผน และร่างกิจวัตรออกมาคร่าวๆ ก่อน เพื่อให้เรารู้ศักยภาพของตัวเองว่าจะทำไหวหรือไม่ รวมไปถึงรู้ว่าอะไรเป็นจุดที่อันตรายและต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะกิจกรรมของคืนก่อนหน้าจะเป็นตัวตัดสินกิจกรรมในเช้าวันถัดไป

#TheSweetSpot #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast

ติดตาม Mission to the Moon Media