เคล็ดลับสร้างนิสัย ตอนที่ 3 | 5 Minutes Podcast EP.688

58

บางครั้งกิจวัตรเล็กๆ ก็เปรียบเสมือนหลักยึด ที่มีพลังพอจะเปลี่ยนแปลงกิจวัตรโดยรวม เช่น การปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในตอนกลางคืน เพื่อให้เข้านอนได้เร็วในวันที่เหนื่อยล้า และลุกออกจากเตียงได้ง่ายในเช้าวันถัดมา ซึ่งมีผลไปถึงการปรับเปลี่ยนกิจวัตรของเช้าวันนั้นที่ง่ายขึ้นด้วย แต่ถึงอย่างไร เราจำเป็นต้องมีการวางแผนรับมือที่ดี ว่าปัจจัยใดจะส่งผลให้กิจวัตรนั้นสำเร็จ หรือเป็นอุปสรรคต่อกิจวัตรโดยรวม

#TheSweetSpot #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast

ติดตาม Mission to the Moon Media