เคล็ดลับสร้างนิสัย ตอนที่ 4 | 5 Minutes Podcast EP.689

42

ถ้าต้องการเปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดี เราจำเป็นต้องหา “ตัวกระตุ้น” ของนิสัยที่ไม่ดีให้เจอก่อน แล้วค่อยๆ เปลี่ยนนิสัยนั้น หรือใช้วิธี “กำหนดรางวัล” ที่มาจากปัจจัยภายใน เพราะเมื่อสมองรับรู้ได้ถึงรางวัล ก็จะหลั่งโดพามีนออกมาให้เรารู้สึกดี เกิดเป็นแรงจูงใจที่อยากจะทำนิสัยนั้นอีก

#TheSweetSpot #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast

ติดตาม Mission to the Moon Media