VIDEO ALREADY เข้าใจการมีอยู่ของเอไอในโลกปัจจุบัน กับหนังสือ ’AI Superpowers’ | ALREADY EP.4

เข้าใจการมีอยู่ของเอไอในโลกปัจจุบัน กับหนังสือ ’AI Superpowers’ | ALREADY EP.4

ในวันที่ AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราแทบทุกด้าน การทำความเข้าใจการมีอยู่ของ AI จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ALREADY EP. นี้ จึงหยิบหนังสือ ‘AI Superpowers’ ที่เขียนโดย Kai-Fu Lee มารีวิวกัน จะ “อ่าน แล้ว ดี” แค่ไหน ไปฟังกันเลย!

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต