เข้าใจการมีอยู่ของเอไอในโลกปัจจุบัน กับหนังสือ ’AI Superpowers’ | ALREADY EP.4

PODCAST ALREADY เข้าใจการมีอยู่ของเอไอในโลกปัจจุบัน กับหนังสือ ’AI Superpowers’ | ALREADY EP.4

ในวันที่ AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราแทบทุกด้าน การทำความเข้าใจการมีอยู่ของ AI จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ALREADY EP. นี้ จึงหยิบหนังสือ ‘AI Superpowers’ ที่เขียนโดย Kai-Fu Lee มารีวิวกัน จะ “อ่าน แล้ว ดี” แค่ไหน ไปฟังกันเลย!