VIDEO5 MINUTESเข้าหาคนอื่นไม่เก่ง จะสร้างคอนเน็กชันย่างไรดี? | 5M EP.905

เข้าหาคนอื่นไม่เก่ง จะสร้างคอนเน็กชันย่างไรดี? | 5M EP.905


เป็นคนพูดไม่เก่ง หาเรื่องคุยไม่ถูก เข้าหาคนอื่นไม่เป็น จะสร้างคอนเน็กชันอย่างไรดี?

.

ใน 5M EP. นี้ ไปรับฟังกันว่า คุณรวิศจะมีมุมมองต่อการสร้างคอนเน็กชันอย่างไร ความหมายของคำว่า ‘คอนเน็กชัน’ จะเป็นอย่างไร และอะไรเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้รักษาคอนเน็กชันได้ยืนยาว

ผู้ดำเนินรายการ: รวิศ หาญอุตสาหะ

#99problems
#5minutespodcast
#missiontothemoonpodcast

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต