VIDEO5 MINUTESเข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้ควรทำอย่างไรดี? | 5M EP.844

เข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้ควรทำอย่างไรดี? | 5M EP.844


“เข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้จะทำอย่างไรดี?”
คำถามคาใจที่ใครหลายคนอยากรู้คำตอบ
เพราะเพื่อนร่วมงานไม่ได้อยู่แค่ที่ทำงาน
แต่พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา

พบกับซีรีส์ใหม่ของ 5 Minutes Podcast
ที่บอสแทปจะมาตอบคำถามคาใจของทุกท่านใน
“5 Minutes Podcast: 99 Problems”

ผู้ดำเนินรายการ: รวิศ หาญอุตสาหะ

#99problems
#5minutespodcast
#missiontothemoonpodcast

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต