เก่งแค่ไหนเรียกว่าเก่ง | Mission to the Moon EP.992

50

หนังสือ No Rules Rules Netflix and the Culture of Reinvention ได้อธิบายว่าการมี ‘คนไม่เก่ง’ อยู่ในองค์กรจะดึงศักยภาพ เวลา พลังงาน ของคนที่เก่งลดลงมา และจะกลายเป็นว่ามาตรฐานขององค์กรลดลงด้วย

#MissionToTheMoon #MissionToTheMoonPodcast

ติดตาม Mission to the Moon Media