เก็บไว้แต่คนที่ใช่ดีกว่า | Mission to the Moon EP.986

41

การพิจารณารับพนักงานในองค์กรสมัยใหม่ อาจจะต้องดูถึงความเก่ง ความกระตือรือร้นในการทำงานเพราะถ้าปล่อยผ่านเลือกคนที่มีพลังลบแค่หนึ่งคนจะส่งผลให้คนอื่นที่เก่งเกิดพลังงานลบไปด้วย บางครั้งเราจำเป็นต้องตัดและกล้าที่จะยอมจ่ายแพงเพื่อเลือกคนเก่งที่เหมาะกับงานเข้ามา

#MissionToTheMoon #MissionToTheMoonPodcast

ติดตาม Mission to the Moon Media