อุตสาหกรรมข้าวไทย โอกาสและความท้าทาย | Mission to the Moon EP.1007

44

การระบาดของ COVID-19 นับตั้งแต่ต้นปี 2020 ที่ผ่านมา สร้างความผันผวนต่ออุปสงค์และอุปทาน ข้าวในตลาดโลกอย่างมาก ขณะที่ราคาส่งออกข้าวไทยในปี 2020 ปรับตัวพุ่งสูงขึ้นจากสถานการณ์ ภัยแล้งรุนแรง

#MissionToTheMoon

#MissionToTheMoonPodcast