อำนาจ (ไม่ควร) นิยม? | สนทนาหาทำ EP.8

30

อำนาจนิยมคือสิ่งที่ฝังรากลึกมานานในสังคมโลก  ตั้งแต่หน่วยใหญ่ระดับประเทศ จนถึงหน่วยย่อยอย่างเช่น “โรงเรียน”

เมื่อเครื่องแบบนักเรียนถูกตั้งคำถามว่า ประโยชน์ที่แท้จริงคืออะไร… เพื่อแยกว่าใครเป็นนักเรียน  เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อสร้างวินัย

หรือเพื่อแสดงอำนาจที่ผู้ใหญ่มีต่อเด็กกันแน่?

มาร่วมขยายประเด็นร้อน จากชุดนักเรียนถึงอำนาจนิยมในทุกระดับ กับรวิศ หาญอุตสาหะ, โธมัส พิชเยนทร์ หงษ์ภักดี  และ ปิ๊ก ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์  ในรายการ “สนทนาหาทำ” EP.8

#MissionToTheMoonPodcast

#สนทนาหาทำ