อะไรคือสิ่งสำคัญห้าอันดับแรก? | 5 Minutes Podcast EP.691

94

อีกหนึ่งวิธีจัดการกับอาการรับมือไม่ไหว คือ การปฏิเสธคนให้เป็น แต่เราต้องรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรปฏิเสธ ด้วยวิธีเลือกสิ่งสำคัญ 5 อันดับแรก และปฏิเสธสิ่งที่เหลือทิ้งไป เพราะถ้าไม่ทำเช่นนี้ ชีวิตเราจะไม่มีตัวกรองอะไรเลย ซึ่งส่งผลไปถึงการจัดการเวลาที่ไม่มีประสิทธิภาพด้วย

#TheSweetSpot #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast

ติดตาม Mission to the Moon Media