อสังหาริมทรัพย์แนวราบจะไปต่ออย่างไรในช่วงวิกฤต | MM EP.1264

PODCASTMISSION TO THE MOONอสังหาริมทรัพย์แนวราบจะไปต่ออย่างไรในช่วงวิกฤต | MM EP.1264

ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19
แน่นอนว่าทุกภาคส่วนล้วนได้รับผลกระทบกันหมด
แล้วอสังหาริมทรัพย์แนวราบ อย่าง “บ้าน” จะเป็นอย่างไร?

มาฟังข้อมูลเรื่องบ้าน จาก SCB EIC
อัปเดตสถานการณ์ปัจจุบัน ความท้าทาย แนวโน้มที่จะเกิดขึ้น
และสิ่งที่ผู้ประกอบการอาจต้องทำต่อไป
ใน Mission To The Moon EP.นี้


ผู้ดำเนินรายการ : รวิศ หาญอุตสาหะ


#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcas
#business