อย่าให้โทรศัพท์ล่อลวงคุณ | 5 Minutes Podcast EP.697

22

การเช็กอีเมลบ่อยๆ เป็นอีกหนึ่งนัยที่แสดงให้เห็นว่า เรากำลังถูกดึงเข้าหาโทรศัพท์ ซึ่งเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตในระยะยาว ฉะนั้นการกำหนดช่วงเวลาพักผ่อนที่แน่นอน โดยต้องห่างจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็น่าจะดีกว่า  ที่ไม่ใช่แค่กับตัวเอง แต่ยังช่วยในเรื่องของความพึงพอใจ และประสิทธิภาพของงานที่ดีขึ้นตามไปด้วย

#TheSweetSpot #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast

ติดตาม Mission to the Moon Media