อย่าให้คำว่าครอบครัว เข้าครอบงำกิจการ | Boss’s Eye-View EP.21

PODCASTBOSS'S EYE-VIEWอย่าให้คำว่าครอบครัว เข้าครอบงำกิจการ | Boss's Eye-View EP.21

คุยเรื่องที่มาและแนวทางการจัดการกับธุรกิจครอบครัว หน่วยธุรกิจที่เล็กที่สุดและมีความสำคัญที่สุดในโลกว่า เราจะบริหารจัดการกับธุรกิจที่มีสมาชิกในครอบครัวร่วมบริหารอย่างไรให้เป็นไปอย่าราบรื่นทั้งผลงานและความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว

ผู้ดำเนินรายการ: ปิ๊ก ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์

#Boss’sEyeViewPodcast
#MissionToTheMoonPodcast