อย่าคุยโทรศัพท์ขณะขับรถ | 5 Minutes Podcast EP.746

33

คนมักเชื่อว่า ขณะขับรถ ตราบใดที่สายตายังคงจับจ้องอยู่บนถนน มือยังคงอยู่ที่พวงมาลัย พวกเขาจะเห็นและตอบสนองต่อเหตุการณ์ทุกรูปแบบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม แต่ไม่ใช่สำหรับการคุยโทรศัพท์ไปด้วย เพราะจากงานการศึกษาชี้ว่า ผู้คนมีข้อจำกัดในการให้ความสนใจ จึงมีแนวโน้มที่จะเห็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายลดลง ซึ่งมีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้น

#TheInvisibleGorilla #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast