VIDEO REMASTER อย่าคิดเยอะ ว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเรา | Mission To The Moon Remaster EP.18

อย่าคิดเยอะ ว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเรา | Mission To The Moon Remaster EP.18

ความกลัวของเราเป็นสิ่งที่ก้าวข้ามผ่านยากที่สุด ในการปลดล็อคทักษะที่ซุกซ่อนอยู่ในใจ

โดยเฉพาะการทำความรู้จักกับคนใหม่ๆ หรือพูดคุยกับคนที่มีตำแหน่งสูงกว่า

เพราะเราจะรู้สึกว่าเราตัวเล็ก ซึ่งเป็นอาการ Fear of other people opinion จนไม่สามารถทำสิ่งที่เราอยากทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาดูวิธีรับมือกับความกลัวดังกล่าว ไปกับ แทป รวิศ และ อั้ม ศุภกร ใน MM Remaster EP. นี้

 

ผู้ดำเนินรายการ : ศุภกร เทพวิชัยศิลปกุล

#missiontothemoonpodcast
#TheRemasterProject
#missiontothemoon

 

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต