VIDEO “อยากเป็นคนยังไงต้องทำแบบนั้น” เรากำลังพยายามพัฒนาหรือพยายามปกปิด | Mission To The Moon EP.1211

“อยากเป็นคนยังไงต้องทำแบบนั้น” เรากำลังพยายามพัฒนาหรือพยายามปกปิด | Mission To The Moon EP.1211

“อยากเป็นคนยังไงต้องทำตัวแบบนั้น” หรือเป็นสำนวนในภาษาอังกฤษที่ว่า “Fake it till you make it” เป็นถ้อยคำที่เรามักได้ยินบ่อยๆ เพื่อสร้างแรงผลักดันตัวเอง ให้เรา ‘พยายาม’ ทำตัวให้เป็นคนในแบบที่ ‘คาดหวัง’ เอาไว้ แต่ว่า ‘คนคนนั้น’ ที่เราคาดหวัง จะใช่คนที่เรา ‘อยากจะเป็นจริงๆ’ หรือเราเพียงแค่ ‘อยากปกปิดตัวตน’ บางอย่างของตัวเองไว้กันแน่? #missiontothemoon #missiontothemoonpodcast

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต