อนาคตของผู้หญิงในอัฟกานิสถาน | MM EP. 1241

PODCASTMISSION TO THE MOONอนาคตของผู้หญิงในอัฟกานิสถาน | MM EP. 1241

จากการที่กลุ่มตาลีบันประกาศชัยชนะ
หลังเข้ายึดทำเนียบในกรุงคาบูลได้สำเร็จ
ผู้คนทั่วโลกต่างให้ความสนใจและกังวลใจ
ถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสิ่งที่จะเกิดกับ ‘ผู้หญิง’ ชาวอัฟกัน
แล้วอัฟกานิสถานภายใต้การปกครองของตาลีบันจะเป็นอย่างไรต่อไป?

 

ผู้ดำเนินรายการ : รวิศ หาญอุตสาหะ


#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast