หาทางออกความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ | 5 Minutes Podcast EP.707

39

การหาทางออกให้กับความขัดแย้ง ไม่ว่าจะเป็น เริ่มต้นด้วยคำขอบคุณ ทำใจให้เย็นลง หรือรับฟังสิ่งที่คนอื่นอยากพูด จะช่วยเปลี่ยนให้เรากลายเป็นคนที่พร้อมจะแก้ปัญหา มากกว่าชวนทะเลาะ

#TheSweetSpot #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast

ติดตาม Mission to the Moon Media ได้ที่