หัวหน้าเลือกที่รักมักที่ชัง จะรับมือยังไง? | 5M EP.848

PODCAST5 MINUTESหัวหน้าเลือกที่รักมักที่ชัง จะรับมือยังไง? | 5M EP.848

แม้ทำงานดีไม่เคยสนใจ
ต่อให้ทำงานหนักก็ไม่ไยดี
แต่อีกคนทำงานไม่ดีหัวหน้ายังชอบใจ

คุณอาจจะกำลังทำงานร่วมกับ
หัวหน้าที่ “เลือกที่รักมักที่ชัง”
ที่คอยขัดขวางความก้าวหน้าในชีวิต

ผู้ดำเนินรายการ: รวิศ หาญอุตสาหะ

#99problems
#5minutespodcast
#missiontothemoonpodcast