หลายคน หลายทาง หลายใจ | Boss’s Eye-View EP.10

PODCASTBOSS'S EYE-VIEWหลายคน หลายทาง หลายใจ | Boss's Eye-View EP.10

คุยเรื่องปัญหาวัฒนธรรมการทำงานที่เรียกว่า “Silo” ต่างแผนก ต่างวิธีทำงาน ต่างเป้าหมาย
และเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร

ผู้ดำเนินรายการ: ปิ๊ก ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์

#Boss’sEyeViewPodcast
#MissionToTheMoonPodcast