VIDEO5 MINUTESหลังโควิด-19 ความเชื่อของผู้คน จะเปลี่ยนไปอย่างไร? | 5M EP.958

หลังโควิด-19 ความเชื่อของผู้คน จะเปลี่ยนไปอย่างไร? | 5M EP.958

จากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน
เรื่องของ ‘ความเชื่อ’ ในสังคม
ก็เปลี่ยนแปลงไปไม่น้อย
แต่เมื่อการระบาดโควิด-19 เกิดขึ้น
ก็ทำให้หลายสิ่งหลายอย่างในสังคม
ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
.
ทำให้เกิดคำถามว่า
หลังจากนี้ ‘ความเชื่อ’ ของผู้คน
จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยไหม?
ไปรับฟังคำตอบกับคุณรวิศ
กันในพอดแคสต์ 5M EP. นี้
.
.
ผู้ดำเนินรายการ : รวิศ หาญอุตสาหะ

#99problems
#5minutespodcast
#missiontothemoonpodcast

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต