VIDEO5 MINUTESหลังปฏิวัติอุตสาหกรรม ไฮไลท์ของแต่ละยุคมีอะไรบ้าง? | 5M EP.950

หลังปฏิวัติอุตสาหกรรม ไฮไลท์ของแต่ละยุคมีอะไรบ้าง? | 5M EP.950


การปฏิวัติอุตสาหกรรม เป็นเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่า ‘เปลี่ยนโลกและสังคม’ ของเราอย่างมาก ซึ่งนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โลกของเรามีการปฏิวัติเช่นนี้มาแล้ว 3 ครั้ง โดยหลายๆ แหล่งข่าวก็ได้ระบุว่า ตอนนี้เรากำลังอยู่ในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 จากการเข้ามามีอิทธิพลของเทคโนโลยี ไปรับฟังใน 5M EP. นี้กันว่าในแต่ละยุคจะมีไฮไลท์อะไรบ้าง

ผู้ดำเนินรายการ: รวิศ หาญอุตสาหะ

#99problems
#5minutespodcast
#missiontothemoonpodcast

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต