‘หมาหอน-งูเห่า-ย้ายค่าย’ และเรื่องซื้อๆ ขายๆ ในโลกการเมือง | สนทนาหาทำ SS2 EP.20

63

ความร้อนแรงของการเลือกตั้งท้องถิ่นยังระอุไม่คลาย ในทุกๆ การเลือกตั้ง เราจะได้ยินเรื่องราว “คืนหมาหอน” ที่มีนัยถึงการซื้อเสียงในค่ำคืนก่อนการลงคะแนน จนเหมือนว่า การซื้อเสียงนั้นมาคู่กับการเลือกตั้งเสมอ

แต่หากมองภาพใหญ่ของการเมืองไทย เราจะพบว่า “การซื้อๆ ขายๆ” นั้นมีอยู่ทุกภาคส่วน ตั้งแต่หัวคะแนนซื้อเสียงในหมู่บ้าน การซื้อเสียงโหวตในสภา หรือที่เรียกกันว่า “งูเห่า” ไปจนถึงการซื้อ “เก้าอี้” ชิงตำแหน่งระดับสูง

ปัญหาเหล่านี้ถือเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทย มาฟังกันว่า การซื้อๆ ขายๆ ในโลกการเมืองนั้น มีปัญหาอะไรอีกบ้าง ประเทศได้รับผลกระทบอย่างไร และมีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไหม

ร่วม “สนทนา” ไปกับรวิศ หาญอุตสาหะ, โธมัส พิชเยนทร์ หงษ์ภักดี และปิ๊ก ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์ ใน “สนทนาหาทำ” EP. นี้

#สนทนาหาทำ #MissionToTheMoonPodcast