ส.ท.น.ห.ท. อักษรย่อและป้ายสัญลักษณ์แบบไทยๆ | สนทนาหาทำ SS2 EP.21

120

ปัญหาที่เหมือนจะเล็ก แต่เป็นเรื่องใหญ่ เมื่อเกี่ยวข้องกับการ ‘สื่อสาร’!!

เคยสังเกตกันไหมว่า เอกสารราชการ รวมถึง ป้ายประกาศต่างๆ นั้นมีเรื่องชวนปวดหัวอยู่เสมอ ตั้งแต่การขอความร่วมมือให้ใช้ตัวเลขไทยในเอกสารราชการ หรืออักษรย่อของชื่อหน่วยงานต่างๆ ที่เยอะและซับซ้อนขึ้นทุกวัน

ไหนจะสัญลักษณ์ป้ายบอกทางจราจรผิดๆ ถูกๆ หรือป้ายทะเบียนรถที่ใช้ตัวอักษรไทยผสมเข้ามา แสดงถึงการสื่อสารที่ไม่มีความเป็นสากล ซึ่งก่อให้เกิดความผิดพลาดตามมาอีกมาก

มาร่วมสนทนาในประเด็นเหล่านี้ ไปกับ รวิศ หาญอุตสาหะ, โธมัส พิชเยนทร์ หงษ์ภักดี และ ปิ๊ก ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์ ในรายการ สนทนาหาทำ EP. นี้

#MissionToTheMoonPodcast​​ #สนทนาหาทำ​