สื่อสารอย่างไรให้เข้าถึงคนทุกเพศทุกวัย? เรื่องที่ภาครัฐและเอกชนควรเข้าใจ | ทะยาน EP.40

PODCASTTAYANสื่อสารอย่างไรให้เข้าถึงคนทุกเพศทุกวัย? เรื่องที่ภาครัฐและเอกชนควรเข้าใจ | ทะยาน EP.40

ภาพประกอบไม่เหมาะสม วิธีสื่อสารไม่ทันสมัย
เกาะกระแสสังคมจนลืมภาพลักษณ์แบรนด์
และอีกสารพัดปัญหาของ ‘การสื่อสาร’
ในยุคที่มีข้อมูลมากมายบนโลกออนไลน์
ทั้งภาครัฐและเอกชนจะทำอย่างไร
ให้ทั้ง ‘ประชาชน’ และ ‘ลูกค้า’ เข้าใจ
.
ร่วมฟังการสัมภาษณ์สดกับ อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย
นักบรรยายและผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด
ในเรื่องการสื่อสารกับประชาชนและผู้บริโภค
ว่าจะทำอย่างไรให้มีประสิทธิผลที่สุดผู้ดำเนินรายการ : โธมัส พิชเยนทร์ หงส์ภักดี


#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast
#ทะยาน