สื่อสารภายในองค์กรอย่างไรในยุค Work From Home? | MM EP.1231

PODCAST MISSION TO THE MOON สื่อสารภายในองค์กรอย่างไรในยุค Work From Home? | MM EP.1231

การทำงานร่วมกันโดยเจอหน้าผ่านแค่ช่องทาง Online แบบนี้
ย่อมทำให้เกิดความเข้าใจผิดในการสื่อสารกันได้ง่ายๆ
จากการตีความที่ผิดเพี้ยนไป หรือความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน
ดังนั้นแล้ว จะทำอย่างไรเพื่อให้มีการสื่อสารที่เข้าใจกันได้มากยิ่งขึ้น?
การสื่อสารอย่างมี ‘Empathy’ ในองค์กรจึงกลายเป็นสิ่งที่สำคัญ
แล้วการสื่อสารอย่าง ‘เห็นอกเห็นใจกัน’ ในองค์กรนั้นเป็นอย่างไร?
และสามารถช่วยในการทำงานอย่างไรในยุค Work From Home แบบนี้?

 

ผู้ดำเนินรายการ : รวิศ หาญอุตสาหะ


#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast