สิ่งดีๆ ที่ COVID 19 ให้ | 5 Minutes Podcast EP.759

46

เป็นที่รู้ดีว่า COVID-19 นำไปสู่การหยุดชะงักและพังทลายของภาคธุรกิจ ซึ่งกระทบกับภาคครัวเรือนจำนวนมาก แต่ในเรื่องร้าย ก็พอจะมองเป็นสิ่งดีๆ ที่ถือเป็นบทเรียนให้เรานำไปใช้ต่อได้ หากอยากรู้ว่ามีอะไรบ้าง ไปติดตามกัน

#GlobalChange7 #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast