VIDEO 5 MINUTES สังคมไทยมี Glass Ceiling มากน้อยแค่ไหน? | 5 Minutes Podcast EP.938

สังคมไทยมี Glass Ceiling มากน้อยแค่ไหน? | 5 Minutes Podcast EP.938


Glass Ceiling’ หรือที่เรารู้จักกันว่า ‘เพดานที่มองไม่เห็น’ ที่เป็นตัวขัดขวางให้คนบางกลุ่มไม่สามารถเติบโตในหน้าที่การงานได้ตามความสามารถของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพศ เรื่องของเชื้อชาติ หรือเรื่องของสถาบันศึกษา แล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร? ไปรับฟังกันได้ใน 5M EP. นี้

ผู้ดำเนินรายการ: รวิศ หาญอุตสาหะ

#99problems
#5minutespodcast
#missiontothemoonpodcast

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต