VIDEO 5 MINUTES สังคมสูงวัยหลังโควิด-19 จะเปลี่ยนไปอย่างไร? | 5 Minutes Podcast EP.932

สังคมสูงวัยหลังโควิด-19 จะเปลี่ยนไปอย่างไร? | 5 Minutes Podcast EP.932


ประเทศเราก็ถือว่าเข้าสู่ ‘สังคมสูงวัย’ มานานแล้ว แต่เมื่อโควิด-19 เกิดขึ้นมีจำนวนคนเสียชีวิตไปจากโรคนี้ไม่น้อย ทำให้เกิดความสงสัยว่าโครงสร้างสังคมของเราจะเปลี่ยนไปอย่างไร? โดยเฉพาะสังคมสูงวัย ไปรับฟังคำตอบได้ใน 5M EP. นี้เลย!

ผู้ดำเนินรายการ: รวิศ หาญอุตสาหะ

#99problems
#5minutespodcast
#missiontothemoonpodcast

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต