‘สมาร์ตโฟน’ เปลี่ยนชีวิตเราไปขนาดไหน? | Mission News Insider 18 ก.ย. 21

PODCASTMISSION NEWS INSIDER‘สมาร์ตโฟน’ เปลี่ยนชีวิตเราไปขนาดไหน? | Mission News Insider 18 ก.ย. 21

หัวข้อน่าสนใจในรอบสัปดาห์ ประจำวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2521
.
“‘สมาร์ตโฟน’ เปลี่ยนชีวิตเราไปขนาดไหน?”
.


ผู้ดำเนินรายการ :
แจ็ค พัชรดนัย ถิรติ
น้ำว้า พรนัชชา อารยะสัจพงษ์


#MissionNewsInsider
#MissionToTheMoonPodcast