สภาพเศรษฐกิจกับแนวคิดทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ | MM EP.1270

PODCASTMISSION TO THE MOONสภาพเศรษฐกิจกับแนวคิดทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ | MM EP.1270

รายงานจาก Financial Times
เรื่อง “Losing the generation game:
could economic setbacks radicalise graduates?”
ได้พูดถึงความคิดเห็นทางการเมืองของเด็กจบใหม่
ที่เป็นผลมาจากสภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน

เนื่องจากประชากรกลุ่มอายุ 20 ต้นๆ เป็นกลุ่มล่าสุด
ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่หนักมากจากโควิด-19
คนรุ่นนี้พบเจอกับความไม่เท่าเทียมในหลากหลายรูปแบบ
อย่างเช่นการจ้างงาน พวกเขาหางานยาก แต่สูญเสียงานง่าย
จึงไม่แปลกที่คนรุ่นใหม่รู้สึกว่าเกิดมาในยุคที่ยากลำบาก
ส่งผลให้มีแนวคิดทางการเมืองที่สุดโต่งมากขึ้น

ลองมาฟังมุมมองที่น่าสนใจ ว่าสภาพทางเศรษฐกิจ
ส่งผลต่อแนวคิดทางการเมืองของคนรุ่นใหม่อย่างไร
ใน Mission To The Moon EP.นี้

ผู้ดำเนินรายการ : รวิศ หาญอุตสาหะ


#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast
#society