VIDEO5 MINUTESสนใจซื้ออสังหาฯ เลยอยากรู้ว่ากรุงเทพฯ จะจมน้ำไหม? | 5M EP.895

สนใจซื้ออสังหาฯ เลยอยากรู้ว่ากรุงเทพฯ จะจมน้ำไหม? | 5M EP.895


สำหรับคนที่สนใจซื้ออสังหาฯ ซื้อบ้านในกรุงเทพ ก็ต้องมีการประเมินพื้นที่ที่เราเล็งไว้ว่าจะมีแนวโน้มในอนาคตอย่างไร เพราะการซื้อสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการลงทุนระยะยาวเช่นกัน

ทำให้หลายๆ คนก็อาจเกิดคำถามว่า ‘แนวโน้มพื้นที่ในกรุงเทพจะเป็นอย่างไร?’ ‘มีโอกาสที่น้ำจะท่วมหรือไม่?’

ไปรับฟังใน 5M EP. นี้กันว่า คุณรวิศจะมีความเห็นอย่างไร ทั้งต่อเรื่องของแนวโน้มที่ดินในกรุงเทพ และเรื่องของการซื้ออสังหาฯ

ผู้ดำเนินรายการ: รวิศ หาญอุตสาหะ

#99problems
#5minutespodcast
#missiontothemoonpodcast

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต