ศึกษากลยุทธ์โน้มน้าวและจูงใจคน ไปกับหนังสือ ‘Influence’ | ALREADY EP.9

PODCAST ALREADY ศึกษากลยุทธ์โน้มน้าวและจูงใจคน ไปกับหนังสือ ‘Influence’ | ALREADY EP.9

ALREADY EP.นี้ ได้หยิบหนังสือเก่าสุดคลาสสิกเรื่อง “INFLUENCE: The Psychology of Persuasion” โดย Robert B. Cialdini ที่ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี 1984 มาคุยกัน มาเปิดกลยุทธ์โน้มน้าวและจูงใจคน พร้อมวิเคราะห์ว่า สิ่งที่นักโน้มน้าวควรยึดถือคืออะไร และคนทั่วไปที่มักจะถูกโน้มน้าวได้ง่ายควรจะตระหนักถึงอะไรบ้าง ไปกับสามนักอ่านที่การันตีว่าเล่มนี้ “อ่าน แล้ว ดี” แน่นอน