ศาสนาในปัจจุบันเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง? | 5M EP.930

PODCAST 5 MINUTES ศาสนาในปัจจุบันเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง? | 5M EP.930

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ศาสนามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่ในทุกวันนี้ต้องยอมรับว่ามีจำนวนคนที่ไม่นับถือศาสนามากขึ้นจริงๆ ซึ่งก็ปฎิเสธไม่ได้ว่าบทบาทของศาสนาต่อคนรุ่นใหม่เริ่มลดน้อยลงและแทนที่ด้วยสิ่งต่างๆ รอบตัวพวกเขามากขึ้น ใน 5M EP. นี้ไปรับฟังกับคุณรวิศกันว่าจะมีมุมมองอย่างไรต่อศาสนาในปัจจุบัน

ผู้ดำเนินรายการ: รวิศ หาญอุตสาหะ

#99problems
#5minutespodcast
#missiontothemoonpodcast