ศาสตร์ผู้นำของคนขวางโลก | 5 Minutes Podcast EP.764

198

ความเป็นผู้นำเป็นศิลปะไม่ใช่วิทยาศาสตร์ คล้ายกับดนตรี จิตกรรม หรือบทกวี มากกว่าจะเป็นเรื่องที่สามารถเขียนออกมาเป็นสูตรได้ แต่ความคิดของผู้นำขวางโลกเป็นเช่นไร ต่างจากคนทั่วไปมากน้อยแค่ไหน และจะช่วยให้เขาประสบความสำเร็จได้อย่างไร ไปติดตามกัน

Advertisements

#GlobalChange7 #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast

Advertisements