VIDEO MISSION TO THE MOON วิธีคิดเรื่องการบริหารเงินของเหล่า "Millionaire" | Mission To The Moon EP.662

วิธีคิดเรื่องการบริหารเงินของเหล่า “Millionaire” | Mission To The Moon EP.662

หลายคนมักจะคิดว่าเหล่า millionaire นั้น น่าจะมีเคล็ดลับหรือความลับอะไรบางอย่าง ในการสร้างหรือบริหารจัดการความมั่งคั่ง เพื่อทำให้เขาเหล่านั้นรวยขึ้น แต่จริงๆ แล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นความลับแต่อย่างใด แต่เป็นสิ่งพื้นฐานที่เราทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และนี่คือ… หลักคิด 11 ข้อ ที่จะช่วยให้เราบริหารจัดการเงินได้ดีมากขึ้น

 

ผู้ดำเนินรายการ : รวิศ หาญอุตสาหะ


#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต