วิชาจิ๋วซ่อนอยู่ทุกที่ | 5 Minutes Podcast EP.790

121

หลังจากรู้แล้วว่า วิชาจิ๋วคืออะไร และมีโครงสร้างอย่างไร ก็ถึงเวลาแล้วที่จะต้องค้นหาวิชาจิ๋ว เพราะความเชี่ยวชาญนั้นเกิดขึ้นได้ ด้วยการลงมือทำ

Advertisements

#วิชาจิ๋ว #Micromastery #5MinutesPodcast #MissionToTheMoon

Advertisements