วิกฤตการขาดแคลนตู้ Container | Mission To The Moon EP.1018

31

บทความจาก SCB EIC ได้กล่าวถึงสาเหตุและปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ (Container Shortage) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก โดยสาเหตุหลักมาจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19

#MissionToTheMoon #MissionToTheMoonPodcast

ติดตาม Mission To The Moon Media