ล้อหลังแซงล้อหน้า | Boss’s Eye-View

BUSINESS ล้อหลังแซงล้อหน้า | Boss's Eye-View

ปัญหาโลกแตกคาใจคนในองค์กร คือทำไมพนักงานรุ่นใหม่ที่อายุน้อยกว่า กลับได้ดีแซงหน้าพนักงานที่อายุมากกว่า หรือพนักงานที่เข้ามาใหม่มีรายได้มากกว่าคนที่อยู่ปัจจุบัน ต้นเหตุของปัญหาคืออะไรและทางออกของเรื่องนี้คืออะไร