ลำดับงานอย่างไร ตามความสำคัญหรือเร่งด่วน? | 5 Minutes Podcast EP.723

121

บ่อยครั้งที่เรามักคิดว่าเรื่องเร่งด่วนจะต้องมีความสำคัญ ทั้งที่ความเป็นจริงอาจไม่สำคัญเลยก็ได้ ฉะนั้นจึงต้องแยกให้ออกว่าอะไรเป็นแค่เรื่องเร่งด่วนเฉยๆ หรือเป็นเรื่องเร่งด่วนและสำคัญด้วย เพื่อให้เราเข้าใกล้เป้าหมายได้มากขึ้นจึงอาจต้องถามตัวเองด้วยว่า 1. เป้าหมายสูงสุดของเราคืออะไร และสิ่งที่กำลังจะทำนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายหรือไม่ 2. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่ได้ทำในตอนนั้น และ 3. อะไรคือสิ่งรบกวน แล้วต้องเร่งจัดการ

#DoLessGetMore #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast