VIDEOMISSION REVIEWลองใช้จริง! Galaxy Z Fold 3 5G เบาบางกว่าเดิม รองรับปากกา S Pen ได้แล้ว |...

ลองใช้จริง! Galaxy Z Fold 3 5G เบาบางกว่าเดิม รองรับปากกา S Pen ได้แล้ว | Mission Review


ถือว่าเป็นก้าวกระโดดของวงการมือถือพับหน้าจอ
เพราะตอนนี้ Samsung ได้เปิดตัว Galaxy Z Fold 3 5G
ที่มีดีไซน์บางกว่า น้ำหนักเบากว่าเดิม
และรุ่นนี้รองรับปากกา S Pen ได้แล้ว
.
วันนี้ Mission Review ได้มีโอกาสลองสัมผัสและใช้งานจริง
พร้อมสรุปจุดเด่นๆ เรื่องวัสดุ ฟังก์ชันการใช้งาน และ สัมผัสการเขียนของ S Pen
ใน Mission Review ลองใช้จริง! Galaxy Z Fold 3 5G เบาบางกว่าเดิม
รองรับปากกา S Pen ได้แล้ว
.
#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast
#missionreview

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต