ENTERTAINMENTรู้จัก Medical Neutrality ความเป็นกลางทางการแพทย์ และสัญลักษณ์กาชาด

รู้จัก Medical Neutrality ความเป็นกลางทางการแพทย์ และสัญลักษณ์กาชาด

Medical Neutrality หรือ หลักการความเป็นกลางทางการแพทย์ หมายถึงการไม่เข้าแทรกแซงทางการแพทย์ในขณะที่มีความขัดแย้งและความไม่สงบเกิดขึ้น แพทย์จะต้องได้รับอนุญาตในการดูแล รักษา ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บโดยไม่คำนึงถึงความเกี่ยวข้องทางการเมือง ทุกคนควรมีสิทธิ์ที่จะได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นตำรวจ ทหาร ประชาชน หรือแม้แต่ผู้ก่อการร้าย
 
ทุกฝ่ายต้องละเว้นจากการโจมตีบุคลากร สถานพยาบาล หรือการขนส่งที่เกี่ยวข้อง โดยหลักการนี้เป็นข้อตกลงร่วมกันของ กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ, จริยธรรมทางการแพทย์, และกฎหมายมนุษยธรรม
 
ความเป็นกลางทางการแพทย์อาจถือได้ว่าเป็นสัญญาทางสังคมชนิดหนึ่ง ที่บังคับให้สังคมต้องปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในยามสงครามและยามสันติ รวมถึงบังคับให้บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติต่อบุคคลทุกคนโดยไม่คำนึงถึงศาสนาเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ หรือความเกี่ยวข้องทางการเมือง การละเมิดความเป็นกลางทางการแพทย์ (Medical Neutrality) ถือเป็นอาชญากรรมที่ระบุไว้ในอนุสัญญาเจนีวา ซึ่งไทยเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ลงนามสัญญาฉบับนี้เช่นกัน
 
ซึ่ง Medical Neutrality มีพระราชบัญญัติการคุ้มครองความเป็นกลางทางการแพทย์ปี 2554 (Medical Neutrality Protection Act of 2011) ซึ่งหากมีใครฝ่าฝืนถือว่าเป็นการละเมิดความเป็นกลางทางการแพทย์ตามหลักสากลที่ใช้ร่วมกัน ได้แก่
 
1.โจมตีโรงพยาบาล
2. ทำร้ายผู้ป่วย
3. ทำร้ายบุคลากรทางการแพทย์
4. โจมตีการขนส่งทางการแพทย์
5. ใช้สถานพยาบาลในทางที่ผิด
6. การละเมิดจริยธรรมทางการแพทย์ของบุคลากรทางการแพทย์
7. การใช้โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเพื่อโจมตี
8.ใช้สถานพยาบาลเป็นที่เก็บอาวุธหรือทหาร
9. การใช้สถานพยาบาลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากความช่วยเหลือทางการแพทย์และการช่วยเหลือประชาชน
 
สัญลักษณ์กาชาด
 
สัญลักษณ์กาชาดเป็นเครื่องหมายคล้ายรูปบวกสีแดงบนพื้นสีขาว เป็นการให้เกียรติแก่ประเทศสวิตเซอร์แลนต์ซึ่งเป็นที่กำเนิดกาชาด ทั้งนี้ อนุสัญญาเจนีวา ได้มีการอนุโลมให้ใช้เครื่องหมายจันทร์เสี้ยวในประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลาม
 
เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์นั้น จะมีการติดสัญลักษณ์กาชาด เพื่อเป็นอันให้รู้กันโดยสากลว่าเป็นหน่วยงานที่เข้ามาเพื่อบรรเทาทุกข์ ปกป้องคุ้มครอง ผู้บาดเจ็บและปฏิบัติงานช่วยเหลือทั้งสองฝ่ายอย่างเป็นกลางและไม่เลือกปฏิบัติ
 
มีกฎหมายระหว่างประเทศรับรองการใช้เครื่องหมายกาชาดดังต่อไปนี้
 
– เป็นเครื่องหมายคุ้มครองบุคคล เช่น แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร เชลยศึกหรือนักโทษสงครามผู้บาดเจ็บทั้งทหารและพลเรือน
 
– เป็นเครื่องหมายคุ้มครองอาคาร สถานที่ และทรัพย์สินของกาชาด ยานพาหนะ ตลอดทั้งอุปกรณ์การแพทย์ และอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
 
อย่างไรก็ตาม การที่หน่วยงานใดจะใช้เครื่องหมายกาชาดได้ ต้องขออนุญาตใช้งานจากสภากาชาดประจำประเทศ ซึ่งต้องใช้เวลาและเป็นไปตามกระบวนการ
 
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา จึงมีเครื่องหมายถึงแสดงตนเป็นหน่วยแพทย์ นอกจากเครื่องหมายกาชาด ซึ่งเป็นที่รู้กันใน ระดับสากลว่า สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายอื่นๆ ที่แสดงตัวถึงบุคลากรทางแพทย์ อาสาฯ หรือผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือดูแลช่วยชีวิต ควรได้รับความคุ้มครองเฉกเช่นเดียวกัน ตามสามัญสำนึกของความเป็นมนุษย์โดยทั่วไป
 
 
แปลและเรียบเรียงจาก
 
แหล่งที่มาเพิ่มเติม
 
Advertisements

Lastest

Poor Boy’s Riverside มีดกรีดหัวใจ ตัวฉันกำลังจะตาย

เมื่อบ้านไม่ใช่ “บ้าน” ที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่น เด็กหนุ่มผู้อ่อนต่อโลก จึงต้องหันไปพึ่งพิง “เพื่อนรัก” ในคราบปีศาจ ที่พร้อมจะบดขยี้ชีวิตได้ทุกเมื่อ

ผู้นำก็ต้องปรับตัว! ถอดบทเรียน “การลาออกครั้งใหญ่” (The Great Resignation) เป็นหัวหน้าอย่างไรไม่ให้ลูกน้องลาออก?

ปัญหาที่หลายคนต้องพบเจอหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 คือเทคโนโลยีต่างๆ ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเรา ไปจนถึงสไตล์การทำงาน รูปแบบงาน และสายงานที่ทำอยู่ ทำให้หลายๆ คนกลับมานั่งแล้วไตร่ตรองว่า พวกเขามีความสุขกับงานที่ทำอยู่ในตอนนี้ไหม ถ้าไม่ แล้วมันคุ้มค่าที่จะทนอยู่ในงานนี้ต่อไปไหม หรือเกิดความรู้สึกอยากทำงานกับบริษัทที่ไม่กำหนดเวลาเข้างาน รู้สึกหมดไฟทำงาน หรือไม่ชอบการปฏิบัติตนของหัวหน้า ฯลฯจากเหตุผลดังกล่าว จึงเกิดการลาออกของพนักงานเป็นจำนวนมากในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสนี้ จนเกิดกระแส “The Great Resignation” ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ชาวสหรัฐฯ พากันลาออกจากงานมากกว่า 4 ล้านคนในเดือนเมษายนปี...

อาจถึงกับต้องหยุดบิน?! สายการบินสหรัฐฯ พบสัญญาณ 5G เข้าไปรบกวนการทำงานของเครื่องบิน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เหล่า CEO ของสายการบินชั้นนำของสหรัฐฯ อย่าง American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Alaska Airlines และสายการบินอื่นๆ อีกมากมาย ได้ร่วมกันยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงหน่วยงานของสหรัฐฯ ที่กำกับดูแลด้านการบินหลายหน่วยงานเพื่อ แจ้งเตือนถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการตั้งเสาปล่อยสัญญาณ 5G
Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต

Related Articles

Poor Boy’s Riverside มีดกรีดหัวใจ ตัวฉันกำลังจะตาย

เมื่อบ้านไม่ใช่ “บ้าน” ที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่น เด็กหนุ่มผู้อ่อนต่อโลก จึงต้องหันไปพึ่งพิง “เพื่อนรัก” ในคราบปีศาจ ที่พร้อมจะบดขยี้ชีวิตได้ทุกเมื่อ

ผู้นำก็ต้องปรับตัว! ถอดบทเรียน “การลาออกครั้งใหญ่” (The Great Resignation) เป็นหัวหน้าอย่างไรไม่ให้ลูกน้องลาออก?

ปัญหาที่หลายคนต้องพบเจอหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 คือเทคโนโลยีต่างๆ ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเรา ไปจนถึงสไตล์การทำงาน รูปแบบงาน และสายงานที่ทำอยู่ ทำให้หลายๆ คนกลับมานั่งแล้วไตร่ตรองว่า พวกเขามีความสุขกับงานที่ทำอยู่ในตอนนี้ไหม ถ้าไม่ แล้วมันคุ้มค่าที่จะทนอยู่ในงานนี้ต่อไปไหม หรือเกิดความรู้สึกอยากทำงานกับบริษัทที่ไม่กำหนดเวลาเข้างาน รู้สึกหมดไฟทำงาน หรือไม่ชอบการปฏิบัติตนของหัวหน้า ฯลฯจากเหตุผลดังกล่าว จึงเกิดการลาออกของพนักงานเป็นจำนวนมากในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสนี้ จนเกิดกระแส “The Great Resignation” ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ชาวสหรัฐฯ พากันลาออกจากงานมากกว่า 4 ล้านคนในเดือนเมษายนปี...

อาจถึงกับต้องหยุดบิน?! สายการบินสหรัฐฯ พบสัญญาณ 5G เข้าไปรบกวนการทำงานของเครื่องบิน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เหล่า CEO ของสายการบินชั้นนำของสหรัฐฯ อย่าง American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Alaska Airlines และสายการบินอื่นๆ อีกมากมาย ได้ร่วมกันยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงหน่วยงานของสหรัฐฯ ที่กำกับดูแลด้านการบินหลายหน่วยงานเพื่อ แจ้งเตือนถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการตั้งเสาปล่อยสัญญาณ 5G

ฝึกสมองให้สร้างสรรค์กว่าใคร! สรุปบทเรียนจากหนังสือ “Creative Acts For Curious People”

ในยุคที่เต็มไปด้วยความผันผวนทั้งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม มีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย ตั้งแต่ความขาดแคลน โลกร้อน ความขัดแย้งทางการเมือง ไปจนถึงโรคระบาด แม้เทคโนโลยีใหม่ๆ จะถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเรื่อยๆ แต่ก็ดูเหมือนว่าจะยังช้ากว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของปัญหาอยู่ดี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
    เปิดใช้งานตลอด

    คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้งานและเข้าชมเว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถบล็อคการใช้งานคุกกี้ได้จากเบราว์เซอร์ที่ใช้งาน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับการใช้งานเว็บไซต์ได้

  • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์และวัดผลการทำงาน (Performance Cookies)

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า