รู้จัก Gen Z ผ่านสินค้าความงาม | Mission To The Moon EP.1032

50

บทความจาก Creative Thailand ได้เขียนถึงอิทธิของ Gen Z ที่กำลังจะขึ้นมาเป็นกลุ่มผู้บริโภคสินค้าความงามขนาดใหญ่และด้วยความที่เป็นกลุ่มคนที่เติบโตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ การผลิตสินค้าเกี่ยวกับความยั่งยืนจึงถือเป็นปัจจัยหนึ่งสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อ

#MissionToTheMoon #MissionToTheMoonPodcast