รู้จัก AI ที่ไม่ใช่แค่การมาแย่งงาน | AI Thai Smart EP.1

PODCAST AI THAI SMART รู้จัก AI ที่ไม่ใช่แค่การมาแย่งงาน | AI Thai Smart EP.1

AI อาจไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปเพราะปัจจุบันนี้ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราแค่เราต้องปรับตัวและทำความเข้าใจเพื่อที่จะมองหาโอกาสนำ AI มาต่อยอดการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์และรายได้ในอนาคต