รู้จัก AI ที่จะมาพลิกโฉมวงการกีฬา | AI Thai Smart EP.9

PODCAST AI THAI SMART รู้จัก AI ที่จะมาพลิกโฉมวงการกีฬา | AI Thai Smart EP.9

EP.นี้มาชวนคุยถึง AI ในแวดวงการกีฬา ว่าจะมาประยุกต์หรือพลิกโฉมวงการกีฬาได้อย่างไร และมีกีฬาใดบ้างที่นำ AI เข้ามาใช้ กับคุณเบลล์ ขอบสนาม เจ้าของเพจขอบสนาม


Sponsored by AI for all AI ไทยสามารถ