รู้จักเทรนด์ “JOMO” กับการใช้ชีวิตไม่ตามกระแส แต่มีความสุขแบบเฉพาะตัว | Mission To The Moon EP.1061

272

ทุกวันนี้มีกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตแบบ “FOMO” (Fear Of Missing Out) หรือการกลัวตกกระแสจากข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์อยู่มากมาย ซึ่งการวิ่งตามข้อมูลทุกอย่างก็อาจก่อให้เกิดความเครียด จนคนบางส่วนเริ่มกลับมาทบทวนตัวเอง และปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เป็นแบบที่ตรงกันข้าม ที่เรียกว่า “JOMO” (Joy Of Missing Out) หรือกลุ่มคนที่รู้สึกมีความสุขดี แม้จะพลาดข้อมูลข่าวสารบางอย่างไป มารู้จักกับเทรนด์การใช้ชีวิตเหล่านี้ พร้อมวิธีการปรับตัวเองจาก FOMO เป็น JOMO กันดีกว่า

Sponsored by JCB

Advertisements

#MissionToTheMoon #MissionToTheMoonPodcast

Advertisements