รายงาน IPCC สัญญาณเตือนครั้งสุดท้ายจากธรรมชาติ? | Mission To The Moon EP.1227

PODCAST MISSION TO THE MOON รายงาน IPCC สัญญาณเตือนครั้งสุดท้ายจากธรรมชาติ? | Mission To The Moon EP.1227

รายงานจาก IPCC ของ UN ออกมาเตือนถึง ภาวะโลกร้อนในปัจจุบันที่เข้าสู่ภาวะวิกฤตเกินจะแก้ไข หากเปรียบเสมือนนาฬิกาปลุกเครื่องหนึ่ง นี่คงเป็นการกด Snooze ครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะกลับไปแก้ไขสถานการณ์ธรรมชาติของโลกอะไรไม่ได้อีกแล้ว

 

ผู้ดำเนินรายการ : รวิศ หาญอุตสาหะ


#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast